+372 5157 725 info@kiruvere.ee

Projektide maksumused on toodud ligikaudsetena – sealhulgas toetus, omafinantseering ja projektiga otseselt seotud kuid programmidega seonduvalt mitteabikõlbulikud kulud.

2007 – 2008

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse piirkondade tugevdamise väikeprojektide programmi abiga teostati projekt “Kiruvere Muinasküla rajamine”.

See oli aktiivne algus Paunküla veehoidla ümbruse territooriumi väljaarendamiseks puhke- ja vaba-aja veetmise paigaks ja piirkonna atraktiivsuse tõstmiseks.

2007-2008 toimusid esimesed üritused, sh: Kiruvere Muinaslaager ja Kiruvere Muinaskultuuri päevad (tekstiili-, pronksi-, keraamika- ja seppade päevad) (teostuse ja investeeringute kogumaksumus ligikaudu 10 000 €)

2009

 • Kohaliku Omaalgatuse Programm (KOP) – Kiigemäe sissesõidutee remont (investeeringu kogumaksumus ligikaudu 1 700 €)
 • LEADER-programm Järva Arengu Partnerid (JAP) piirkonnas – Paunküla veehoidla looderanna avaliku puhkeala ja supluskoha korrastamine (investeerigu kogumaksumus ligikaud 4 000 €)
 • LEADER, JAP – Turismipaketi Kiruvere pärandkultuuri ja looduse teemapark arendusprojekt (teostuse kogumaksumus ligikaudu 10 000 €)

2010

 • KOP – Kiigemäe virgestusala rajamine (investeeringu kogumaksumus ligikaudu 1 700 €)
 • LEADER, JAP – Kiruvere pärandkultuuri ja looduse teemapargi rajamise I etapp (investeeringu kogumaksumus ligikaudu 13 700 €)
 • LEADER, JAP – Unustatud oskused, ehk kuidas, millest ja millega tehti asju 1000 aastat tagasi. (teostuse kogumaksumus ligikaudu 4 000 €)
 • KOP – Kiigemäe puhkekoha telkimisplatsi rajamine (investeeringu kogumaksumus ligikaudu 1 700 €)

2011-2012

LEADER, JAP – Viikingilaev Paunküla veehoidlale. (investeeringu kogumaksumus ligikaudu 36 000 €)

VALMINUD DOKUMENDID ja TRÜKISED

 • Kiigemäe katastriüksuse rannapiirkonna geodeetiline mõõdistamine (Kose Maakorralduse OÜ 2009)
 • Paunküla veehoidla looderanna puhkeala eskiisprojekt (Projekt O2 OÜ, 2010)
 • Kiigemäe kinnistu puhkealad eskiisprojekt (Projekt O2 OÜ, 2011)
 • Arendusplaneering “Kiruvere muinaskultuuri ja looduse teemapark” (Kose Maakorralduse OÜ 2012)
 • Ülevaade Kiruvere teemapargi loodusobjektidest (OÜ Metsabüroo 2012)
 • Muinas-Kiruvere ja Kiigemäe katastriüksuste geodeetiline mõõdistamine (Kose Maakorralduse OÜ 2012)
 • “KIRUVERE AEG JA RUUM” (väljaandja: MTÜ Austrvegr Selts, trükitud trükikojas Folger 2012)
Close Menu