+372 5157 725 info@kiruvere.ee

Kiruvere Muinaslaager

Kiruvere Muinaslaager seab oma ajastupiiranguks ajavahemiku 9. sajandi ja 12. sajandi p.Kr vahel (orienteeruvad aastad 850-1150) ning geograafiliseks keskpunktiks Muinas-Eesti. Ajastule peavad vastama nii osalejate rõivastus (sealhulgas ka peakatted ja jalatsid), ehted, aksessuaarid, isiklikud asjad (näiteks toidunõud, rätid) kui ka kaup, tööriistad, relvad ja turvised. Kõik osalejad läbivad saabudes kohustusliku autentsuskontrolli. Nõuetele mittevastavate esemete kandmine ja kasutamine on Muinaslaagri lahtioleku aegadel osavõtjatele keelatud.

Toimumisaeg ja -koht

Kiruvere Muinaslaagri asukohaks on Harjumaal Kõue vallas Kiruvere järve ja Paunküla veehoidla lähedal asuv territoorium (vt. kaarti).

Muinaslaager toimub 21.-22. Juuli 2018. Publikule on avatud vaid 21. Juuli. Eelnevalt viibib Muinaslaagris vastav ettevalmistusmeeskond, mis koosneb korralduskomiteest ja vabatahtlikest.

NB! Kõikidele osalejatele on kohustuslik eelregistreerimine.

Sel aastal toimub registreerimine meilitsi: info [ätt] kiruvere.ee

Registreerumismeilis palume ära mainida kõik osalejad, osalejate tegevusala Muinaslaagris, telkide arvu ja mõõtmed ning samuti parkimisruumi vajavate autode arv. Lisaks ootame häid mõtteid selle kohta, kuidas osalejad Pidusööki panustavad ning kõike lisainfot, mida korraldajad võiks teada.

Registreerimine lõppeb 26. juuni 2018. Ennast eelnevalt mitte registreerinud osalejaid koheldakse pealtvaatajatena, neil puudub luba viibida Muinaslaagri territooriumil peale lahtiolekuaegu ning samuti osa võtta Muinaslaagri osalejatele määratud tegevustest.

 

Korraldajad

Kõiki toiminguid ja tegevusi koordineerivad ning juhivad Kiruvere Muinaslaagri korralduskomitee liikmed.

Kõik korralduskomitee liikmed organiseerivad korraldust kogu Muinaslaagris toimumise ajal. Korraldajatel on õigus määrata peale korralduskomitee liikmete ka teisi korraldajate hinnangul pädevaid osalejaid konkreetsete tegevuste korraldajateks. Sellised isikud on antud tegevuse käigus samaväärsed korralduskomitee liikmetega ning nende juhtnöörid ja korraldused on kõikidele tegevuses osalevatele isikutele kohustuslikud.

  • Muinaslaagri korralduskomitee liikmed registreerivad eelnevalt kõik Muinaslaagris osalejad, viivad läbi osalejate autentsuskontrolli ja jagavad välja osalejatunnused. Korralduskomiteel on õigus Muinaslaagris osalejaid valida, kuna osalejate koguarv on piiratud;
  • Muinaslaagri korralduskomiteel on õigus ka juba registreerunud ning osalejamärgi saanud isikud Muinaslaagri kodukorra ja reeglite rikkumisel Muinaslaagrist eemaldada;
  • Muinaslaagri korralduskomitee liikmete juhised ja korraldused on kõigile osalejatele kohustuslikud;
  • Muinaslaagri korralduskomitee liikmed ei ole vastutavad osalejate tegevuse eest

 

AUTENTSUSKONTROLL

Kiruvere Muinaslaagri autentsuskontrolli viivad läbi korralduskomitee poolt selleks määratud isikud. Autentsuskontroll viiakse läbi kolmes jaos:

• Üldkontroll: Kõigi osalejate rõivad, jalanõud, aksessuaarid jm.;

• Tööriistade/kauba kontroll: Käsitööliste ja kaupmeeste poolt Muinaslaagris müüdav kaup ja kasutatavad tööriistad;

• Relvade/turviste kontroll: Sõdalaste poolt kantavate ja kasutatavate muinasrelvade/turviste koopiad;

Autentsuskontrolli mitteläbinud isikutel ei ole lubatud Muinaslaagris osaleda. Autentsuskontrolli läbiviivate korralduskomitee liikmete otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu.

Samuti toimub läbi kogu Muinaslaagri toimumisaja jooksev kohapealne autentsuskontroll kõikidele osalejatele. Kahtlase ajaloolise väärtusega kostüümi, aksessuaari või muu eseme/detaili omanik peab vajadusel antud eseme ajaloolise väärtuse tõestamiseks tooma vähemalt ühe konkreetse teaduslikku kaalu omava allika.

Ühtlasi kohustavad korraldajad kõiki osalejaid samuti laagri üldist autensust jälgima. Mitteautentse eseme märkamisel on kõik osalejad kohustatud kõigepealt otsima selle omanikku ja paluma tol oma ebasobiv ese peita. Omaniku mitteleidmisel tuleb nimetatud ebasobiv ese tuua korraldajate telgi juurde, kust omanik selle hiljem kätte saab.

 

NB! Muinasaegne rõivastus ei taga automaatselt osaleja staatust! Autentsuskontroll on kohustuslik läbida kõikidel osalejatel, ka korraldajate headel tuttavatel!

 

Pidusöök

Selgi aastal oodatakse igalt osalejalt ka omapoolset panust Kiruvere Muinaslaagri Pidusöögi tarvis.

Kõik klubid, seltsingud ja üksikisikud võivad näidata oma oskusi serveerides kõigile külalistele sööki, jooki või meelelahutust. Iga osalev grupp või üksikisik saab avaliku tunnustuse ja võimaluse oma nime ja sümboli avalikuks esitlemiseks. Ühtlasi on siin loominguline võimalus end ja oma seltsi võimekust näidates osaleda Parima Peopanuse võistluses.

Korraldajad ootavad, et omapoolse panuse võiks anda iga kohale tulnud grupp, kuid mahukamate tööde tarvis võib ühendada mitme klubi või üksikisiku jõud, sest söögikorda või ka jooki peaks jaguma kõigile pidulistele.

Oma idee Peopanuseks tuleks ära märkida registratsioonivormis või leppida eraldi kokku korraldajatega.

Kiruvere Muinaslaager

Close Menu